Codzienne życie z epilepsją, Zespołem Downa, rodziną i medyczną marihuaną. Przemyślenia, doświadczenia, fakty i opinie. Miejsce, gdzie można zostawić kawałek wiedzy i kawałkiem wiedzy się poczęstować. Tu ładujemy sobie nawzajem baterie i robimy, co możemy (wspólnie), aby leczenie MM było legalne, ogólnodostępne i tanie.

czwartek, 9 kwietnia 2015

Jeśli pacjent ma być przestępca to niech zna swoje prawa !

Dzięki uprzejmości mecenasa Mieczysława Bajora  możemy się nieco wyedukować w zakresie podstaw prawnych. Dziękuję Panie Mecenasie!!


 Jeżeli chcesz pomóc Kubie, sobie czy komuś kto się znajdzie w podobnej sytuacji to musisz posługiwać się niezbędnymi podstawowymi pojęciami prawnymi nawet po to żeby Cię żaden prawnik nie robił w bambuko. W Polsce obowiązuje mentalność myślenia taka jak za Cara Mikołaja tzn. że wszyscy prawnicy uważają Sędziego za Boga Wszechmogącego . Z tego powodu cokolwiek jest robione na policji w prokuraturze lub adwokaturze jest kombinacją prawną po to by zmanipulować sędziego lub po prostu stworzyć teatrzyk w stylu „ komedia del arte „ . Polega to na tym że sędzia wbrew obowiązkowi podlegania prawu , sam uważa siebie za osobę która stoi ponad prawem i poza prawem . Można się temu przeciwstawić samodzielnie , lub wywierając wpływ na adwokata lub radcę prawnego. Sędzia podlega ustawie o Ustroju Sądów Powszechnych z 27.07.2001 rok w którym to art. 66 Ślubowanie Sędziego oraz art. 82 par.1 obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem . Jednakże powyższe ustawy , żaden z adwokatów lub radców prawnych nie zacytuje w Sądzie ze strachu przed sędzią .Z tego powodu podam Ci podstawową wiedzę którą trzeba mieć w przysłowiowym małym palcu , jeśli się chce iść do Sądu . Jeśli człowiek posługuje się tymi definicjami swobodnie to sędzia nie przeciwstawi mu się z obawy przed postępowaniem dyscyplinarnym .Oto te definicje:

Wiedza została zaczerpnięta z podręcznika używanego na studiach wyższych pod tytułem „ ELEMENTY PRAWA dla ekonomistów” autor Wojciech Siuda.Podstawowe definicje prawne:

Stosunek społeczny -istnienie więzi ,relacji międzyludzkich które są oparte na dobrowolności nie są regulowane prawem stanowionym a jedynie etyką ,zwyczajami.

Stosunek prawny- jest to stosunek społeczny uregulowany przez prawo.

Zdarzenie prawne- zaistnienie każdego zdarzenia , które pociąga za sobą powstanie ,zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Czyn- działanie w kategoriach zdarzeń prawnych niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Skala naruszenia porządku decyduje o tym czy jest to czyn zakazany czy też dozwolony.

Prawo -zbiór wszystkich norm prawnych.

Norma prawna- taki ciąg zdarzeń prawnych ,który maksymalnie ułatwia wykonywanie przywilejów i obowiązków konstytucyjnych.

Akt prawny- ujęty w odpowiedniej formie wyraz woli państwa .Dzieli się na:

Akt nienormatywny czyli decyzja organów władzy publicznoprawnych.

Akt normatywny zbiór akta prawa stanowionego ( ustawa , rozporządzenie okólnik itp.)

Akt administracyjnoprawny- jest to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji 
publicznej w konkretnej sprawie i skierowane do adresata. Akty dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne.

Stosowanie prawa- wykonywanie działań przez organy władzy publicznej poprzez akty administracyjnoprawne. Stosowanie prawa odbywa się poprzez praworządność czyli szczególnie uważne stosowanie prawa przy posiadaniu uprawnień rozkazodawcy ( imperium).

Te pojęcia są niezwykle proste. Mówią o tym jak klasyfikować działanie człowieka bo właśnie działanie człowieka tworzą prawo  np. jeśli mąż pocałuje żonę to jest to stosunek społeczny , jeśli taki sam pocałunek wykona w urzędzie stanu cywilnego przy ceremonii ślubnej to jest to zdarzenie prawne .


1 komentarz: