Codzienne życie z epilepsją, Zespołem Downa, rodziną i medyczną marihuaną. Przemyślenia, doświadczenia, fakty i opinie. Miejsce, gdzie można zostawić kawałek wiedzy i kawałkiem wiedzy się poczęstować. Tu ładujemy sobie nawzajem baterie i robimy, co możemy (wspólnie), aby leczenie MM było legalne, ogólnodostępne i tanie.

piątek, 27 lutego 2015

Ciekawe czy leki maja takie statystyki? tekst po angielsku ale na dole jest tłumaczenie

Report of a parent survey of cannabidiolenriched
cannabis use in pediatric treatmentresistant
epilepsy.

Abstract

Severe childhood epilepsies are characterized by frequent seizures, neurodevelopmental delays, and
impaired quality of life. In these treatment-resistant epilepsies, families often seek alternative
treatments. This survey explored the use of cannabidiol-enriched cannabis in children with
treatment-resistant epilepsy. The survey was presented to parents belonging to a Facebook group
dedicated to sharing information about the use of cannabidiol-enriched cannabis to treat their child's
seizures. Nineteen responses met the following inclusion criteria for the study: a diagnosis of
epilepsy and current use of cannabidiol-enriched cannabis. Thirteen children had Dravet syndrome,
four had Doose syndrome, and one each had Lennox-Gastaut syndrome and idiopathic epilepsy. The
average number of antiepileptic drugs (AEDs) tried before using cannabidiol-enriched cannabis was
12. Sixteen (84%) of the 19 parents reported a reduction in their child's seizure frequency while
taking cannabidiol-enriched cannabis. Of these, two (11%) reported complete seizure freedom,
eight (42%) reported a greater than 80% reduction in seizure frequency, and six (32%) reported a
25-60% seizure reduction. Other beneficial effects included increased alertness, better mood, and
improved sleep. Side effects included drowsiness and fatigue. Our survey shows that parents are
using cannabidiol-enriched cannabis as a treatment for their children with treatment-resistant
epilepsy. Because of the increasing number of states that allow access to medical cannabis, its use
will likely be a growing concern for the epilepsy community. Safety and tolerability data for
cannabidiol-enriched cannabis use among children are not available. Objective measurements of a
standardized preparation of pure cannabidiol are needed to determine whether it is safe, well
tolerated, and efficacious at controlling seizures in this pediatric population with difficult-to-treat
seizures.

Tłumaczenie

Raport z badania dominującej kanabidiolu używania konopi wzbogaconego w pediatrii odporne na leczenie padaczki.

Ciężkie padaczki dzieciństwa charakteryzuje się częstymi napadami, neurorozwojowych opóźnienia
i upośledzenia jakości życia. W tych padaczek opornych na leczenie, rodziny często poszukują
alternatywnych metod leczenia. Badanie to zbadać wykorzystanie wzbogaconego konopi
kannabidiolu u dzieci z padaczką oporną na leczenie.Badanie zostało przedstawione rodziców
należących do grupy Facebook poświęconej wymianie informacji na temat korzystania z
kanabidiolu wzbogaconego marihuany w leczeniu napadów ich dziecka. Dziewiętnaście
odpowiedzi spełnione następujące kryteria włączenia do badania: Rozpoznanie padaczki i obecnego
wykorzystania kanabidiolu wzbogaconego konopi. Trzynaście dzieci miały zespół Dravet, cztery
syndrom Doose i jeden każdy miał zespołem Lennoxa i Gastauta i idiopatycznej padaczki.Średnia
liczba leków przeciwpadaczkowych (AED) próbował przed użyciem wzbogaconego marihuany
kannabidiolu było 12. Szesnaście (84%) z 19 rodziców odnotowano zmniejszenie częstości
napadów ich dziecka, biorąc kanabidiolu wzbogaconego marihuany. Z nich, dwóch (11%)
odnotowano całkowitą swobodę napadów, osiem (42%) odnotowano spadek większy niż 80%
częstości napadów, a sześć (32%) odnotowano 25-60% redukcję napadów. Inne korzystne efekty
zawarte zwiększoną czujność, lepsze samopoczucie i poprawę snu. Działania niepożądane
obejmowały senność i zmęczenie. Nasze badanie pokazuje, że rodzice są za pomocą wzbogaconego
marihuany kannabidiolu w leczeniu dzieci z padaczką oporną na leczenie. Ze względu na rosnącą
liczbę państw, które umożliwiają dostęp do marihuany medycznej, jego zastosowanie będzie
prawdopodobnie coraz większym problemem dla społeczności padaczki. Bezpieczeństwa i
tolerancji dla kanabidiolu dane wzbogacone zażywania konopi indyjskich dzieci nie są dostępne.
Potrzebne są obiektywne pomiary standaryzowanej otrzymywania czystego kanabidiolu ustalić, czy
jest to bezpieczne, dobrze tolerowane i skuteczne w kontrolowaniu napadów w tej populacji dzieci
z napadami trudne do leczenia.Za  materiał dziękuję Agnieszce K.  Aguś...proszę o więcej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz